Bert Halfwerk kinderen in ontwikkeling met hun mogelijkheden

Wanneer U denkt dat uw kind of uw team ondersteuning kan gebruiken, neem dan contact met mij op

 

Mogelijkheden

Ter ondersteuning van uw kind of schoolteam of oudergroep kunt U contact opnemen. Naar  aanleiding  van uw specifieke vraag, kan ik een specifiek voorstel voor onderzoek en/of begeleiding maken.
Op kind niveau: kinderfysiotherapeutisch diagnostisch onderzoek doen , behandelplan opstellen; ook kan ik de functie van case-manager van uw kind op mij nemen.

Op team niveau: bijscholen t.a.v. motorische ontwikkeling; schrijfmotorische ontwikkeling; meedenken in de afweging een nieuwe schrijfmethode  te implementeren.  In mijn dagelijke praktijk werk ik o.a.  samen met een vooraanstaand orthopedagoog en eveneens vooraanstaand complementair arts.  Als  voormalig docent aan de Masteropleiding kinderfysiotherapie in Utrecht blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Mijn aandachts- en werkgebieden

Kind-in-ontwikkeling / onhandige kinderen / Schrijven + schrijfvoorwaarden  / ambassadeur van Kids Zwolle / visuele informatieverwerking  / vader / opa / Ridder in de Orde van Oranje Nassau / kinderfysiotherapeutische zorg-in-school / ondersteunig-schoolteam 

Blog van Bert Halfwerk